Organisatie

“Huis ten Dale” is een Vereniging van Eigenaars.

Elke eigenaar wordt bij koop van een appartementsrecht automatisch lid van deze vereniging.

Minstens eenmaal per jaar wordt een Algemene LedenVergadering gehouden.

De richtlijnen voor het besturen van “Huis ten Dale” zijn door de leden vastgesteld en neergelegd in een akte van wijziging van splitsing in appartementsrechten en het huishoudeljike reglement.

Bestuur:
Aan de hand van de geldende reglementen bepaalt het bestuur, welke momenteel uit vijf ersonen bestaat, het beleid voor “Huis ten Dale”.

Directeur:
De dagelijkse leiding is in handen van de directeur.
Aanwezig op: maandagmorgen, dinsdag, woensdag, donderdag- en vrijdagmorgen.

Huismeester:
De huismeester zorgt voor alle hand- en spandiensten.
Aanwezig: maandag en vrijdag.

Huishoudelijke dienst:
De medewerksters van de huishoudelijke dienst zorgen voor het schoonhouden van de algemene ruimten en de logeerkamers.
Aanwezig: alle ochtenden van de werkweek.

Home

footer-huis-ten-dale1