Organisatie

“Huis ten Dale” is een Vereniging van Eigenaars.
Elke eigenaar wordt bij koop van een appartementsrecht automatisch lid van deze vereniging.
Minstens eenmaal per jaar wordt een Algemene LedenVergadering gehouden.

De richtlijnen voor het besturen van “Huis ten Dale” zijn door de leden vastgesteld en neergelegd in de statuten en het huishoudeljike reglement.

Bestuur:
Aan de hand van de statuten en reglementen bepaalt het bestuur, welke momenteel uit drie personen bestaat, het beleid voor “Huis ten Dale”.

Directeur:
De dagelijkse leiding is in handen van de directeur.
Aanwezig op: maandagmorgen, dinsdag, woensdag, donderdagmorgen en vrijdagmorgen.

Huismeester:
De huismeester zorgt voor alle hand- en spandiensten.
Aanwezig: maandag en vrijdag.

Huishoudelijke dienst:
De medewerksters van de huishoudelijke dienst zorgen voor het schoonhouden van de algemene ruimten en logeerkamers.
Aanwezig: alle ochtenden van de werkweek.

Home

footer-huis-ten-dale1