Kopersinformatie

De toelatingseisen voor “Huis ten Dale” zijn de volgende:
* Minimum leeftijd van een van de bewoners moet 50 jaar zijn.
* Appartement mag maximaal door twee personen worden bewoond.
* Zelfredzaamheid.
* Voldoende financiële ruimte.
* Een kennismakingsgesprek met het bestuur en de directeur van “Huis ten Dale”

Weetjes voor aspriant bewoners:

De sfeer onder de bewoners is goed…..

bewoners gezellig samen tijdens de koffie ochtenden

Regelmatig ondernemen bewoners dingen met elkaar zoals de koffiemorgen, knutselen, sjoelen enz..

Op deze manier is het leggen van sociale contacten voor nieuwe bewoners makkelijk.

Het js niet toegestaan:
* Honden te houden.
* Harde vloeren te leggen (alleen toegestaan op 1everdieping).

Gezamenlijk bepalen de eigenaars tijdens de Algemene LedenVergaderingen het beleid van het appartementen complex.

Eenmalig worden bij koop van een appartementsrecht € 455 in rekening gebracht.
Dit bedrag wordt verrekend bij transport van het (de) appartementsrecht(en).
Dit bedrag zal bij verkoop van het (de) appartementsrecht(en) niet worden terug betaald.

De Vereniging van Eigenaars “Huis ten Dale” heeft 1 garage in haar bezit.
De garage kan gekocht óf verhuurd worden aan een eigen bewoner.

De vereniging regelt alles wat betrekking heeft op het beheer van het gebouw en het leveren van diensten.

Informatie over eventuele aankoop van een appartementsrecht kunt u verkrijgen bij:
mevrouw I.D. Fioole/directeur.

Home

footer-huis-ten-dale1